Om mig

YOGA EN VEJ MOD LYSET

Om Kamilla Bugge

Jeg vil ikke remse et langt kedeligt CV op, men kort fortalt er jeg yogalærer og præst

Yoga er Indiens største gave til menneskeligheden. Ligegyldig hvilken tid vi lever i, er yogaen skabt således, at den passer os alle. Yoga er i dag et af de mest dyrebareste redskaber, vi har til at vække vores sind, krop og ånd. Alle kan praktisere yoga uanset race, køn, religion, alder, størrelse, form eller etnicitet – for yoga er universel.

Yoga for mig er ikke bare fysisk træning, det er en måde at være i verden på. Yoga er en praksis, fordi det vi praktiserer, bliver vi bedre til, og det gælder alt hvad vi praktiserer – det negative som det positive.

Yoga er et dagligt ritual, hvor jeg får muligheden for at træde ind i et dybere sted og opleve, for en stund, at finde freden i tilværelsens guddommelighed.

De sidste 12 år har jeg undervist i forskellige yoga genre. Jeg føler en forpligtigelse på yogaen, ligesom jeg føler en forpligtigelse på at være og blive et menneske.

Ydermere er vigtigt for mig at bevare et sundt helbred, så jeg kan fordøje den mad jeg spiser, sove godt, have overskud til min praksis, have overskud til at studere skrifter og huske på hvad jeg har lært og studeret.

Yoga er ikke skabt for at være succesfuldt, hvis vi snakker om yoga i termer som succes og fiasko, så har vi misforstået, hvad yoga er. Yoga er en hjertesag, hjertet i yoga er ikke en metafor for vores følelser, men hjertet er vores bevidsthed og selvet i vore dyb.

Yoga en vej mod lyset, en vej som kun kan genkendes gennem selvet – gennem selverkendelse.

Måske starter din yogapraksis på en rejse til Indien, måske i et yogacenter, måske derhjemme på måtten efter en bog eller video, men det er din beslutning om at praktisere, som er det transformative.

Om at skabe kontakt til dybet i sig selv

Yoga er en direkte oplevelse mellem mennesket og det guddommelige. Denne direkte oplevelse starter i den fysiske praksis, åndedrættet, stillingerne og bandhas og derfra åbnes op til bevidstheden. Yoga er ikke at kunne kontrollere sindet, dette er umuligt, men at kunne forene sig med livets kraft så livet kommer i flow, så du oplever, at du er tiden, at du er øjeblikket gennem hver en indånding og udånding, så tiden ikke er noget du jager udenfor dig selv.

Yogaens mål er ikke muskler, tynde taljer eller det perfekte ungdommelige ansigt. Nej, yogaens berusende nektar er dens oldgamle teknik til at åbne op for dybet i sig selv, derinde hvor du finder livets evige kilde, oplevelsen af fred hvor du går hånd i hånd med livets skaber. Husk alle bærer vi yogaens frø i os.

Kristi discipel

Yogapræsten bliver jeg kaldt, og en titel jeg føler mig godt tilpas i. Yogapræsten er et møde mellem to forskellige religiøse kontekster, men selvom yogaen er en af mine største gaver, er jeg Kristi discipel, for Kristus er min dybe sammenhæng i hele min erfaringsverden, han var min første kærlighed, og bliver også min sidste. Jeg er knyttet til det kors som er tegnet på min pande og mit bryst, som jeg fik ved min dåb.

Men mit møde med yogaen og filosofien bag yoga, har fået min Mesters stråleglans til at stråle stærkere.

Yoga er vejen til den hellige og evige Gud, om du er Hindu, Jøde, Muslim, Kristen eller Buddhist, er yogaens vej universel. Der er en vej under vores fødder – Jesus beroliger os med ordene: ”Jeg er lyset, sandheden og vejen”. Buddha beroliger os med ordene: ”Husk dit kærlige hjerte, stol på det, ær det, følg det OG det vil give dig fred.”

Guds stilhed

At turde give plads til stilheden, at turde give plads til kærligheden at turde give plads til tilgivelsen at turde give slip. Gud er ikke stille i sig selv, for i Guds stilhed er der et svar til os. Guds stilhed ugyldiggør ethvert menneskeligt spørgsmål. Vi tørster efter at vide, vi vil hele tiden et sted hen, vi vil eje, vi vil være i stand til – men Guds stilhed ønsker at, vi skal være ydmyge. Krishna siger til Arjuna i Bhagavad Gita: ”Lad enhver indånding og udånding blive en ofring til mig”.

Menneskets spørgsmål rejser sig på vores egne præmisser og omstændigheder, og hvilket svar tror du selv, ville tilfredsstille os? – Guds stilhed er et svar på ALTING, det er en stilhed som overskrider alt, en stilhed som rækker udover vores spørgsmål, fordi Guds stilhed løfter os op, så vi kan se. Yoga en vej mod lyset, så vi kan at se, at livet ikke er til for os alene.

Ashtanga Yoga

Min personlige praksis er en syv dages Ashtanga praksis, seks intense dage og en rolig. Sådan har min praksis været i de sidste tolv år. Ashtanga yoga kan spores tilbage til Sagaen Vamana Rishi, han siges at være forfatteren til bogen ”Yoga Korunta”, som senere er blevet studeret af Krishnamacharya, en stor yogalærer som levede i det 20 århundrede. Krishnamacharya var K. Pattabhi Jois og B. K. S. Iyengars lærer, og derfra har vi alle adgang til denne yogaarv.

Ashtanga betyder bogstaveligt talt otte lemmer, og bygger på den hellige yogiske tekst, Patanjalis Yoga Sutras. Bogen er systematisk opdelt i: Yama (etik og moral), Niyama (selvstudie), Asana (yoga stilling), Pranayama (åndedrætstræning), Pratyahara (kontrol af sanserne), Dharana (koncentration), Dhyana (meditation) og Samadhi (fuldstændig glæde og fred).

Selvom min egen praksis er Ashtanga, finder jeg glæde i at undervise bredt, hvilket også min hjemmeside vil afspejle.

Yogaens fysiske praksis kan sammenlignes med at børste tænder, uden min daglige praksis samles der plak og tandsten. Min praksis skubber tanker og renser min krop, men det er vigtigt at huske, at yoga er ikke en magisk pille, som den røde pille i Matrix filmene, den er et redskab til at være menneske i det indre og det ydre. Husk din yogapraksis bliver lige så stærk, som du skaber, den til at blive, og den tager dig lige så dybt, som du er villig til at gå.

TIL KILDEN AF DEN MEST HELLIGE LÆRE

Jeg bukker mig for dig, du som igen og igen sender universet indtil en ny dag og skinnende dag.

Du som beskytter alle tidsaldre, og lader denne befriende juvel, som yoga er, blive ved med at skinne på os tidslader efter tidsalder.

Hvis der er nogen sandhed i min lære og forståelse, så er det kun pga. dig, hvis der er nogen misforståelser og løgne i min lære og forståelse, er det min egen blindhed.

For i den rene yoga er der ingen fejl, misforståelse eller løgne, for yogaens evige sandhed har sin kilde i dig.